DWS Wind Turbine Service Sp. z o.o. realizuje projekt

  1. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DWS WIND TURBINE SERVICE poprzez implementację rekomendacji zawartych w Strategii Wzorniczej”

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr wniosku: POPW.01.04.00-28-0041/18

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności spółki poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

Celem strategicznym projektu jest opracowanie i wprowadzenie do sprzedaży linii obuwia

specjalistycznego – kaloszy – o zwiększonych właściwościach przepuszczalności powietrza.

Celami szczegółowymi projektu są:

-wzrost wykorzystania rozwiązań wzorniczych,

-osiągnięcie pozycji lidera w produkcji kaloszy na krajowym i międzynarodowym rynku,

-wzrost wykorzystania innowacyjności w przedsiębiorstwie (w tym produktowej, procesowej i

organizacyjnej),

-doposażenie zasobów technicznych o nowoczesne urządzenia i maszyny,

-racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów: ludzkich i technicznych,

-zdobycie nowych rynków zbytu,

-osiągnięcie komplementarności oferty produktowej oraz wysokiego stopnia korelacji z potrzebami i oczekiwaniami odbiorców.

Planowany rezultat:

Najważniejszym rezultatem projektu jest wprowadzenie do sprzedaży linii obuwia specjalistycznego – kaloszy – o zwiększonych właściwościach przepuszczalności powietrza, dzięki wprowadzeniu w przedsiębiorstwie innowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

 Planowany efekt: Wprowadzenie do oferty firmy nowego projektu wzorniczego.

Wartość projektu: 2 151 700.50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 103 245.00 PLN


Informujemy, iż firma DWS WIND TURBINE SERVICE sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wzór na konkurencję (Etap I)

Tytuł projektu: Rozwój działalności DWS WIND TURBINE SERVICE sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczejCel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz wykorzystania wzornictwa w firmie poprzez realizację audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy DWS WIND TURBINE SERVICE sp. z o.o. Wysokość kosztów kwalifikowanych: 55 000,00 złWysokość wkładu UE: 46 750,00 zł

O nasDWS Wind Turbine Service

DWS Wind Turbine Service

Kontakt

ul. Stradomno 92, 14-200 Iława
+ 48 510 358 985
+48 503 490 468
KONTAKT MAILOWY
kontakt@dwsservice.pl
DZIAŁ REKRUTACJI PRACOWNICZEJ ”HR”
rekrutacja@dwsservice.pl

Wyślij wiadomość

    Nasza witryna używa ciasteczek. Więcej informacji

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Zamknij